T: +34 937 721 362

 

info@crianca.cat

 


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les vostres dades personals s'inclouran en el nostre fitxer automatitzat, a fi i efecte de poder servir-vos la informació que ens sol·liciteu a través d'aquesta via.

 

Si ho desitgeu, podreu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant-ho a l'adreça electrònica info@criança.cat o bé a l'adreça postal ADELINA MARA A. MOREIRA (CRIANÇA), c/ dels Països Catalans, 20, local B, 08755 Castellbisbal.


info@crianca.cat

+34 937 721 362

Països Catalans, 20, local B

08755 Castellbisbal, Barcelona

___________________________________