AVALUACIO I DIAGNÒSTIC

Estudiarem el desenvolupament, la ment i la conducta del vostre infant, i determinarem si hi ha causes psiquiàtriques o neurològiques que expliquin els símptomes. Així comprendrem el problema i us podrem oferir solucions per millorar la salut del nen i de tota la família. Us recomanarem la millor opció terapèutica –que podrà incloure, si cal, un tractament farmacològic– i us informarem dels pros i contres, de les possibles alternatives i, si s’escau, de la necessitat que el tractament se sumi al d’altres professionals (psicòleg, psicopedagog o logopeda) per tal d’establir un pla combinat.

 

VISITES DE SEGUIMENT

De forma periòdica farem un seguiment de l'evolució del vostre fill, ajustarem el tractament mèdic i el coordinarem amb els dels altres professionals, d’acord amb el pla d’acció conjunt.info@crianca.cat

+34 937 721 362

Països Catalans, 20, local B

08755 Castellbisbal, Barcelona

___________________________________